Month: февруари 2021

Опаковки с картон и велпапе

Опаковки с картон и велпапе
Най-често използваните материали за опаковане, производни на хартията, са велпапе и картон. Има значителни различия в характеристиките им и е важно те да се познават добре, за да се направи най-удачният избор на опаковка за конкретно приложение. Картонът представлява дебел материал с превъзходни свойства, позволяващи сгъване и моделиране при много по-добра твърдост в сравнение с хартията. Може лесно да се реже и оформя, а лекотата, здравината и възможността за рециклиране го правят идеален за много приложения в опаковането. Най-често се използва за направа на малки кутии, опаковки, и др. Той м...
Read More

Форматиране на хартия и картон

Форматиране на хартия и картон
Най-често под форматиране на хартия се разбира нарязването на ролната хартия на листи. Форматирането се извършва на специални форматиращи машини. С оглед удовлетворяване на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти имаме на разположение техника за форматиране, която ни дава възможност в оптимални срокове да доставим размери по желание на клиента. В складовете на предприятието може да се открият необходимите количества хартия и картон в подходящия формат и грамаж. Разполагаме със собствена складова и производствена база с площ 7 851 м2.
Read More