Month: март 2021

Форматираща машина

Форматираща машина
Машина за форматиране на хартии и картони Може да форматира еднакво добре както едно руло, така и 4 броя наведнъж. В зависимост от вида на хартиите или картоните машината може да поддържа работна скорост до 300 метра в минута. Виж оборудване.
Read More

Коя хартия е най-подходяща

Коя хартия е най-подходяща
Коя хартия е най-подходяща за изработка на печатни материали? Разнообразието от предлагани хартии и картони на пазара е много голямо. Хартията е основният компонент в цената на всеки отпечатан материал, затова нейният избор оказва голямо влияние върху крайната цена на продукта.  Хартиите са с грамажи между 45 и 200 гр/м2, а картоните от 220 до 350 гр/м2, но това разделение не би следвало да се възприема като някаква аксиома. Тъй като цените на хартиите се определят на база тегло, то оттук следва, че колкото по-тежка е една хартия, толкова по-скъпа е тя. Освен това, колкото повече нараства г...
Read More