23.09.2022 г. – „Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  №  BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *