Новини

23.09.2022 г. – „Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  №  BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU“

 
Read More

Коя хартия е най-подходяща

Коя хартия е най-подходяща
Коя хартия е най-подходяща за изработка на печатни материали? Разнообразието от предлагани хартии и картони на пазара е много голямо. Хартията е основният компонент в цената на всеки отпечатан материал, затова нейният избор оказва голямо влияние върху крайната цена на продукта.  Хартиите са с грамажи между 45 и 200 гр/м2, а картоните от 220 до 350 гр/м2, но това разделение не би следвало да се възприема като някаква аксиома. Тъй като цените на хартиите се определят на база тегло, то оттук следва, че колкото по-тежка е една хартия, толкова по-скъпа е тя. Освен това, колкото повече нараства г...
Read More

Опаковки с картон и велпапе

Опаковки с картон и велпапе
Най-често използваните материали за опаковане, производни на хартията, са велпапе и картон. Има значителни различия в характеристиките им и е важно те да се познават добре, за да се направи най-удачният избор на опаковка за конкретно приложение. Картонът представлява дебел материал с превъзходни свойства, позволяващи сгъване и моделиране при много по-добра твърдост в сравнение с хартията. Може лесно да се реже и оформя, а лекотата, здравината и възможността за рециклиране го правят идеален за много приложения в опаковането. Най-често се използва за направа на малки кутии, опаковки, и др. Той м...
Read More

Форматиране на хартия и картон

Форматиране на хартия и картон
Най-често под форматиране на хартия се разбира нарязването на ролната хартия на листи. Форматирането се извършва на специални форматиращи машини. С оглед удовлетворяване на постоянно променящите се нужди на нашите клиенти имаме на разположение техника за форматиране, която ни дава възможност в оптимални срокове да доставим размери по желание на клиента. В складовете на предприятието може да се открият необходимите количества хартия и картон в подходящия формат и грамаж. Разполагаме със собствена складова и производствена база с площ 7 851 м2.
Read More